ปีการศึกษา 2551


รายการ
หน่วยงาน
ด้านครู
    นางวันดี รอดเจริญ  รับรางวัลดีเด่น ภาพวาดหนังสืออ่านประกอบเรื่องราว "โครงการอาหารไทย หัวใจดี"      มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
    นางวันดี  รอดเจริญ  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  วาดภาพประกอบคำบรรยายบทร้อยกรอง
แข่งขันภาษาไทยงานวรรณศิลป์สยาม เฉลิมพระเกียรติ ม.สยาม
  มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
    นางวันดี  รอดเจริญ  รับรางวัลชมเชยจากการประกวดกลอนสดประเภททีม   มหาวิทยาสยามร่วมกับ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
    นางวันดี  รอดเจริญ  รับรางวัลชมเชยอันดับ 1  จากการแข่งขันความสามารถภาษาไทยเขียนบทร้อยกรอง
ประกอบภาพ
  มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับ
สโมสรยุวกวีเทพศรีกวีศิลป์
    นางนาตยา  ทรัพย์สวัสดิ์กุล  รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันภาษาไทยตอบปัญหาสนุกับภาษาไทย   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับสโมสรยุวกวีเทพศรีกวีศิลป์
    นางวันดี  รอดเจริญ  รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินสด  1,000  บาท  จาการแข่งขันความสามารถภาษาไทย
เขียนบทร้อยกรองประกอบภาพ
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับสโมสรยุวกวีเทพศรีกวีศิลป์
    นางวันดี  รอดเจริญ  รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทย   สโมสรยุวกวีเทพศรีกวีศิลป์
    น.ส.จารุณี  มุระ  รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎด้านคณิตศาสตร์   สำนักการศึกษา
    น.ส.สมฤดี  หอมสุวรรณ และคณะครูสายชั้นอนุบาล  รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัลจากการประกวด
เดอะมอลล์อนุบาลพาเหรด
  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
    นายจักรกฤษ  เตียบฉายพันธุ์   ได้รับเกียรติบัตรเพชรยอดมงกุฎด้านวิทยาศาสตร์   สสวท.
    น.ส.สมฤดี  หอมสุวรรณ   เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 10,000  บาท   รายการเก่งจริงนะ
ทางไทยทีวีสีช่อง 3
ด้านนักเรียน
    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที   สำนักการศึกษา
    ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดหนูน้อยคนเก่งระดับปฐมวัย  งานประดิษฐ์   สำนักการศึกษา
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  จากการประกวดหนูน้อยคนเก่งระดับปฐมวัย  การแสดงรำไทย   สำนักการศึกษา
    ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร  จากการประกวดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ลีลาประกอบเพลง   สำนักการศึกษา
    ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต  จากการประกวดลายมืองานตามแบบไทย    สำนักงานเขต
    ได้รับรางวัลทุนเรียนดีกรุงเทพฯ จำนวน 9 ทุน จากทั้งหมด 14 ทุน   สำนักการศึกษา
    ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตบางขุนเทียน  ในการเป็นตัวแทนกระโดดไกลรุ่น 10 ปี ชาย-หญิง   สำนักงานเขต

   

ปีการศึกษา 2550

  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ  ไอ ซี ที  กรุงเทพมหานคร

   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผู้ว่าออนไลน์  ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน)
        วันที่  1  พ.ค. 2550

   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นประธานจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยี  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในงานมหกรรมการศึกษา
        เด็กดีมีครูสร้างที่บางกอก  ระหว่างวันที่  11  -  13  พฤษภาคม  2550  ณ  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นประธานจัดนิทรรศการ  วันรำลึกสุนทรภู่  ระหว่างวันที่  24 - 26  มิถุนายน  ทุกปี  ณ  วัดเทพธิดาราม

   เป็นโรงเรียนในโครงการมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม

   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นประธานจัดนิทรรศการ  ครบรอบ  20  ปี  มูลนิธิคุณพุ่ม  ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ฯ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
        เยาวชนกรุงเทพมหานคร   ณ  สวนหลวง ร.9  

   โรงเรียน  ครู  นักเรียนได้รับพระราชทานรางวัล  ประทานรางวัล   จากการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการ   และผลงานด้านศิลปะ
        วัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

   นักเรียนสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้มากเป็นอันดังหนึ่งของสำนักงานเขตบางขุนเทียน  ทุกปี

   นักเรียนมีผลงานการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ของ  สสวท.  ในการแข่งขันระดับเพชรยอดมงกุฎ

   มีผลงานการประกวดแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์  ศิลปะ  ดนตรี  กรีฑา  กีฬาว่ายน้ำ  ฟุตบอล และเทควันโด


  การประกวดกลอนสดของภาษาไทย  และกลอนไฮกุของญี่ปุ่น   ซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่ได้เดินทางไปเข้าค่ายไฮกุร่วมกับนักเรียนนานาชาติ  
       ที่ประเทศญี่ปุ่น

  
เข้าร่วมรายการซุปเปอร์จิ๋ว  แข่งขันซุปเปอร์เกมส์  2  ครั้ง  ชนะเลิศทั้ง  2  ครั้ง  ได้รับทุนการศึกษา  100,000  บาท

   ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดมหกรรมการศึกษา  ปีการศึกษา  2550  "เด็กดีมีครูสร้างที่บางกอก  ตามรอยพ่อ  :  เรียนรู้ทันโลก"
       ( ระหว่างวันที่  23 - 25 พ.ค. 2551)  ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกลุ่มงาน  "คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน"  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

   ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขัน "ทรูวิชชั่น  คณิตคิดประลองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย "
        วันที่  2 - 3  กุมภาพันธ์  2551